Zavolejte (+420) 777 801 718
 

Blog o hubnutí a zdravé výživě

Blog o hubnutí a zdravé výživě

Dětská obezita a životní styl v číslech...

Dětská obezita a životní styl v číslech...

Tento článek je výzvou pro každého, kdo jej začne číst. A jen ti nejvytrvalejší jej dočtou do konce. Nedá se ale nic dělat. Neustále slýcháme, že je na světě stále více obézních lidí a bohužel i dětí.  Mladí lidé málo sportují a všeobecně se málo hýbou. Většinu času tráví vsedě ve škole, doma  u televize a počítačů, s mobilem v ruce. Veřejnost tyto obecné pravdy zná. Ale ví také, jak moc je situace vážná?? Pro lepší názornost jsem se rozhodla podložit výše uvedená obecná tvrzení čísly.

Nejdříve bych začala s výsledky HBSC studie (The Health Behavior in School-aged Children). Jedná se o mezinárodní výzkumnou studii životního způsobu u dětí. Vychází ze stanoviska WHO (Světové zdravotní organizace), že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání. Výzkum se opakuje ve čtyřletých intervalech a v současné době je v něm zapojeno 43 zemí světa. Česká republika se studie účastní od roku 1994.

A nyní ta čísla (týká se České republiky):

 • výskyt nadváhy a obezity u patnáctiletých chlapců se za posledních patnáct let více než zdvojnásobil. Zatímco v roce 1998 trpělo nadváhou nebo obezitou 9% chlapců, v současné době je to téměř 23%.
 • Naprostá většina dětí v České republice má nedostatek pohybové aktivity (cca 80%), většina dětí zároveň tráví příliš mnoho času u televize a počítače. Trávení volného času u počítače roste s věkem.
 • Úroveň nadváhy a obezity je 29 % u jedenáctiletých, 28 % u třináctiletých a 23 % u patnáctiletých chlapců. U dívek je výskyt nadváhy a obezity zhruba poloviční. České děti se v tomto ohledu neliší od mezinárodního průměru.
 • 19% chlapců a 37% dívek uvádí, že drží diety, nebo podnikají jiné aktivity s cílem snížit svou váhu. Jedná se o výrazně nadprůměrný údaj ve srovnání s ostatními státy.
 • Přibližně 35 % jedenáctiletých, 45 % třináctiletých a 50 % patnáctiletých pravidelně nesnídá, což řadí ČR výrazně pod mezinárodní průměr HBSC.
 • Většina dětí (cca 70 %) nevečeří společně s rodinou a ČR je v tomto ohledu jednou z posledních zemí mezinárodních tabulek.

V pořadu televize DVTV velmi hezky shrnul celou situaci pan doktor Zlatko Marinov z Dětské obezitologické ambulance FN Motol. Zde je odkaz na celý rozhovor.

Vřele doporučuji se na pořad podívat až do konce. Ale přesto bych zde nyní ráda uvedla pár pro mě velmi alarmujících informací:

 • Obezita vzniká u dětí v obdobích růstového spurtu, což je ve věku ½ roku !!!, 3 – 4 let a v 6 – 7 letech. Znamená to tedy ještě před školní docházkou!
 • 80% dětí v obezitologické ambulanci má nadváhu již v raném dětském věku. Znamená to tedy, že zhruba 80% dětí ze své obezity již nevyroste a přenese si jí i do dospělosti.
 • Obézní děti jsou paradoxně podvyživené – trpí nedostatkem stopových prvků, vitamínů, mastných kyselin.
 • 10 – 15% finančních prostředků z úhrnných zdravotních nákladů společnosti je vynakládáno na léčbu nemocí plynoucích z obezity (cukrovka, kardiovaskulární choroby, nádory)
 • V současné době je větší výskyt nádorů spojených s obezitou než s kouřením.
 • Jezení u televize způsobuje přejídání. Vnímáme televizi a ne signály našeho těla o nasycenosti.

 

Přijďte se poradit v otázkách zdravého hubnutí osobně, nebo využijte naši e-poradnu.